5 godina garancije

5 godina garancije

TEAK DECKING, 5 GODINA JAMSTVA

SINTETIČKA TIKOVINA

TEAK decking svome kupcu daje garanciju za razdoblje od pet (5) godina od datuma kupnje. Tijekom tog razdoblja proizvod neće imati nedostataka u materijalu i izradi, neće se slomiti, ispucati, oguliti, istruliti ili se oštetiti od insekata koji napadaju drvo. Materijali za koje se utvrdi da su se oštetili ili napukli zbog nepravilne instalacije od strane kupca ne ulaze u jamstvo.

TEAK decking  se obvezuje da će zamijeniti svoje proizvode  za koje se dokaže da su zaista neispravni i pri tom ne odgovara za bilo kakav financijski gubitak ili materijalnu štetu koja bi iz toga proizašla.

Svi zahtjevi koji su reklamirani na vrijeme i odobreni od strane TEAK decking-a moraju se izvršiti u roku od pet (5) godina od kupnje PlasDECK proizvoda, moraju biti predani u pisanom obliku uz dokaz o kupnji.

Nestručna montaža ili neovlašteni popravci proizvoda od strane kupaca ili trećih osoba za vrijeme jamstvenog roka, dovodi do nepovratnog gubitka jamstva.

Ukoliko kupac sam ugrađuje dužan je prije ugradnje pregledati materijal (proizvod). Ukoliko otkrije nepravilnosti ili oštećenja  dužan je odmah u pianom obliku obavijestiti TEAK decking. Nakon ugradnje materijala, reklamacije više nije moguća.

U žalbi kupac je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju, slike proizvoda kojeg reklamira, detaljno opisati ono što želi reklamirati, kako bi mogli identificirati da je zaista riječ o isporučenom proizvodu.