Ugradnja PlasDECK-a na vakum sistem

TEAKdecking je jedini specijalizirani servis u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji  koji radi prema najvišim standardima kada je u pitanju ugradnja umjetne tikovine PlasDECK. Vakum ugradnja garantira vrhunski završni izgled te najbolje zaljepljenu tikovinu na podlogu.

U prilogu slike sa prve ugradnje na plovila Manta slovenskog proizvođaća plovila.